Wśród różnych zaburzeń wzroku, oprócz problemów okulistycznych, mogą wystąpić także te neurologiczne. Zwykle związane są one z innymi problemami zdrowotnymi. Jakie są źródła tych zaburzeń?

Neurologiczne a okulistyczne zaburzenia widzenia

Objawy obu zaburzeń mogą być bardzo zbliżone. Różnica polega na źródle problemów. Zaburzenia neurologiczne wzroku zlokalizowane są w nieprawidłowym działaniu obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego, za co odpowiada zwykle dziedzina neurologii.

Jednak w przypadku zaburzeń widzenia, konieczna może być konsultacja także z okulistą, gdyż ich początek ma miejsce w gałkach ocznych. Ponadto związane są z nerwami wzrokowymi, którymi impulsy docierają do kory mózgowej. Na tym odcinku zwykle dochodzi do zaburzeń, które nazywamy neurologicznymi zaburzeniami widzenia.

Różnicą pomiędzy tymi zaburzeniami są nagłe objawy przyczyn neurologicznych ze względu na bezpośredni związek z korą mózgową.

Objawy neurologicznych zaburzeń wzroku

Problemy związane z neurologicznymi objawami mogą być przeróżne. Często występujące to m.in. utrata ostrości, mroczki, zaniewidzenia chwilowe, zaburzenia barw, śnieg optyczny i wiele innych. Może pojawić się także światłowstręt, zawężenie lub częściowe ubytki w polu widzenia. Wiele tych objawów zależy od ich faktycznej przyczyny.

Do objawów, które mogą świadczyć o problemach ze wzrokiem należą m.in.: bóle głowy, mdłości, problemy z równowagą, koordynacją ruchów, czy drętwienie części ciała.

Jakie są przyczyny zaburzeń neurologicznych?

Ich diagnoza zawiera obszerny zakres problemów ze zdrowiem. Niektóre mogą być bezpośrednio związane z narządem wzroku, migreną oczną (bóle głowe wraz z drganiami obrazu), a także poważnymi chorobami neurologicznymi.

Do chorób neurologicznych, które mogą mieć wpływ na wzrok należa:

  • stwardnienie rozsiane - np. podwójne widzenie
  • neuropatia 
  • depresja lub choroby nerwowe
  • nowotwory oka, oczodołu a nawet głowy
  • udar mózgu,
  • tętniak,
  • wysokie ciśnienie śródczaszkowe

Leczenie neurologicznych zaburzeń widzenia

W przypadku problemów ze wzrokiem konieczna jest konsultacja ze specjalistą okulistą w Gdyni. Wykonuje się wówczas szeroki zakres badań wzroku - zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka oka. Przeprowadzone powinno być także badanie dna oka. 

Samo leczenie będzie uzależnione od postawionej diagnozy i stwierdzonej przyczyny neurologicznych zaburzeń. Często okulista w takiej sytuacji może skierować kolejny zakres badań do neurologa, gdyż neurologiczne problemy wzroku są objawem choroby, a nie jej przyczyną. W niektórych przypadkach konieczna jest współpraca wielu specjalistów.