Zaburzenia wzroku to wciąż bardzo często bagatelizowany problem przez naszych pacjentów. Różnorodne czynniki mogą wpływać na jakość naszego widzenia, prowadząc do wielu problemów i schorzeń, a w najgorszym wypadku – nawet do ślepoty. Dlatego też zrozumienie przyczyn zaburzeń wzroku jest kluczowe dla zapobiegania, wczesnej diagnozy i skutecznego leczenia. Na kondycję naszego wzroku mają bowiem wpływ nie tylko wady wzroku, ale także choroby ogólnoustrojowe czy schorzenia neurologiczne. 

Czym są zaburzenia widzenia?

Zaburzenia widzenia to najprościej ujmując – wszelkie sygnały świadczące o nieprawidłowym widzeniu, które mogą objawiać się:

  • słabszą ostrością wzroku,
  • podwójnym lub niewyraźnym widzeniem,
  • zawężeniem bądź ubytkami w polu widzenia,
  • mroczkami i błystkami.

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić z przyczyn okulistycznych, ale nie tylko. Podłożem zaburzeń wzroku są także niektóre choroby ogólnoustrojowe, niedobory witamin czy zaburzenia neurologiczne. 

Okulistyczne przyczyny zaburzeń wzroku

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń widzenia należą wady refrakcji, między innymi krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm, które wynikają z nieprawidłowego kształtu gałki ocznej lub soczewki, co prowadzi do nieostrego widzenia. 

Starowzroczność (prezbiopia) to zaburzenie widzenia, które zwykle zaczyna się pojawiać po 40. roku życia i powstaje w wyniku utraty elastyczności soczewki oka. Prowadzi to do utrudnienia zmiany kształtu soczewki, dlatego trudniej jest skupić wzrok na przedmiotach znajdujących się w niewielkiej odległości od oka. Litery w książkach czy na ekranie telefonu mogą wydawać się rozmazane.

Przyczyną zaburzeń widzenia mogą być także poważne schorzenia, takie jak:

  • jaskra,
  • zaćma (katarakta)
  • odwarstwienie siatkówki,
  • zwyrodnienie plamki,
  • zapalenie rogówki/tęczówki/twardówki

Wpływ chorób ogólnoustrojowych na wzrok

Nie możemy również ignorować wpływu chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca, które mogą prowadzić do retinopatii cukrzycowej, która wpływa na naczynia krwionośne siatkówki, potencjalnie prowadząc do ślepoty. Z kolei w wyniku nieleczonego nadciśnienia może dojść do retinopatii nadciśnieniowej. Początkowo choroba nie daje objawów, z czasem jednak choroba może doprowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń nerwu wzrokowego.

Inne przyczyny zaburzeń widzenia

Stwardnienie rozsiane, guzy mózgu, czy udary mózgu mogą wpływać na nerwy kontrolujące wzrok. Istotne są także infekcje, zapalenia, urazy mechaniczne oka oraz niedobory żywieniowe, zwłaszcza witaminy A, które są kluczowe dla zdrowia naszych oczu.

W przypadku podejrzeń zaburzeń wzroku niezbędna może okazać się konsultacja okulistyczna.