1. Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna, audiologiczna i foniatryczna:

1a. Konsultacja profesora tytularnego 320 zł
1b. Konsultacja audiologiczna-foniatryczna 300 zł
1c. Konsultacja laryngologiczna 300 zł

2. Konsultacja okulistyczna dla dorosłych 300 zł.

3. Konsultacja okulistyczna dla dzieci (każdy okulista) 350 zł.