Do zaburzeń głosu i mowy dochodzi na skutek przebytych infekcji, schorzeń krtani, ale również wad wrodzonych. Wiemy, jak ważny wpływ na życie zawodowe wielu osób ma pogorszenie lub utrata głosu, dlatego foniatra z Kliniki Zmysłów w Gdyni diagnozuje i leczy schorzenia związane z emisją głosu.

Z kolei w ramach audiologii specjalista zajmuje się określeniem przyczyn niedosłuchu oraz wdrożeniem odpowiednich metod leczenia. Niezbędna może się okazać interwencja farmakologiczna lub chirurgiczna (wszczepienie implantu ucha środkowego lub ślimakowego). Im szybsza reakcja pacjenta, tym większa szansa na wyeliminowanie ubytku słuchu.